پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت
پرسشنامه / ژانویه 18, 2015

عنوان پرسشنامه: نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش نگرانی های مرتبط با مسائل اجتماعی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

فهرست سنجش محیطی پورسکی (EAI) – فرم کوتاه
پرسشنامه / ژانویه 18, 2015

عنوان پرسشنامه: سنجش محیطی پورسکی (EAI) – فرم کوتاه تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان ۳ تا ۱۱ سال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس اعتماد به برند بالستر (BTS)
پرسشنامه / ژانویه 18, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی اعتماد به برند زیر مقیاس ها: قابلیت اعتماد به برند – قصد برند سازندگان پرسشنامه: بالستر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

فهرست سنجش محیطی پورسکی (EAI)
پرسشنامه / ژانویه 18, 2015

عنوان پرسشنامه: سنجش محیطی پورسکی (EAI) تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان ۳ تا ۱۱ سال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات روسیتر
پرسشنامه / ژانویه 17, 2015

عنوان پرسشنامه: نگرش کودکان نسبت به تبلیغات روسیتر تعداد گویه ها: ۷ هدف: بررسی نگرش کودکان نسبت به تبلیغات تلویزیونی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین کوردک و برگ (CBAPS)
پرسشنامه / ژانویه 17, 2015

عنوان پرسشنامه: باورهای کودکان درباره طلاق والدین کوردک و برگ (CBAPS) تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش باورهای کودکان درباره طلاق والدین زیر مقیاس ها: تمسخر و اجتناب از سوی همسالان – سرزنش پدری – ترس از ترک و رها شدن – سرزنش مادری – امید به بهم پیوستن دوباره و مجدد والدین – خودسرزنشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نیاز به منحصر بفرد بودن در مصرف کننده تیان و همکاران (CNFU)
پرسشنامه / ژانویه 17, 2015

عنوان پرسشنامه: نیاز به منحصر بفرد بودن در مصرف کننده تیان و همکاران (CNFU) تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش نیاز به منحصر بفرد بودن در مصرف کننده زیر مقیاس ها: انتخاب خلاقانه غیر متداول – انتخاب غیر مشهور غیر متداول – عدم تشابه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI)
پرسشنامه / ژانویه 17, 2015

عنوان پرسشنامه: نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI) تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش نگرشها و نقش های والدینی و فرزندپروری بزرگسالان و نوجوانان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس خودارزشیابی های مرکزی جاج و همکاران (CSES)
پرسشنامه / ژانویه 15, 2015

عنوان پرسشنامه: خودارزشیابی های مرکزی جاج و همکاران (CSES) تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش خودارزشیابی های مرکزی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس رضایت والدینی کانساس اسچام و هال (KPS)
پرسشنامه / ژانویه 15, 2015

عنوان پرسشنامه: رضایت والدینی کانساس اسچام و هال (KPS) تعداد گویه ها: ۳ هدف: سنجش رضایت از والد بودن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.