دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس سه بعدی خرد آردلت (۳D-WS)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش خردمندی افراد زیر مقیاس ها: شناختی – انعکاسی – عاطفی سازندگان پرسشنامه: مونیکا آردلت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۱۲ […]

پرسشنامه ابهام نقش هاوس، اسکالر و لوانونی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابهام نقش هاوس، اسکالر و لوانونی تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: بررسی ابهامات موجود نقش در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد […]

پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات تعداد گویه ها: ۷۴ هدف: ارزیابی ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات زیر مقیاس ها: اصالت تبلیغ – اصالت محصول یا بخش – تحلیل – ابتکار – ناسازگاری – خلاصه کردن – دارای سبک بودن – طراحی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری و همکاران تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: بررسی عملکرد کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت گوسلینگ، رنتفرو و ساوان (TIPI)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش ویژگی های شخصیتی پنج بزرگ زیر مقیاس ها: برون گرایی – موافقت – وجدان – ثبات عاطفی – گرایش به تجربه های جدید سازندگان پرسشنامه: گوسلینگ، رنتفرو و ساوان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد […]

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مدیریت پروژه انریکو و همکاران تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی مدیریت پروژه های سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک […]

پرسشنامه قدرت اجتماعی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: قدرت اجتماعی تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش قدرت اجتماعی زیر مقیاس ها: پاداش – مرجعیت – اطلاعات – اجبار – تجربه – مشروعیت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد […]

پرسشنامه اجرای برنامه پروژه انریکو و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اجرای برنامه پروژه انریکو و همکاران تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش اجرای مدیریت پروژه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک […]

پرسشنامه سبک زندگی صرفه جو

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سبک زندگی صرفه جو تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان صرفه جویی مصرف کننده نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش حسی یا شهودی و منطقی یا عاطفی بودن فرد زیر مقیاس ها: عاطفی – منطقی – شهودی – حسی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک […]