دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده لرمن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده لرمن تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده زیر مقیاس ها: ادب منفی – ادب مثبت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان استرس شغلی افراد سازندگان پرسشنامه: ویلیام دایر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله […]

پرسشنامه رضایت از دارایی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایت از دارایی تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان رضایت از دارایی زیر مقیاس ها: کارهایی که دارایی می تواند انجام دهد – کارهایی که دارایی نمی تواند انجام دهد – تصویر اجتماعی – موفقیت مساوی است با داشتن دارایی – بیشتر بهتر است نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ […]

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی مهارتهای مدیران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود […]

مقیاس تمایل به اتحاد

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تمایل به اتحاد تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش میزان تمایل سازمان به اتحاد نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه انتظار هاکمن، لالر و پورتر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: انتظار هاکمن، لالر و پورتر تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: بررسی انگیزش در کار فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]

مقیاس واکنش بیننده نسبت به تبلیغات

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: واکنش بیننده نسبت به تبلیغات تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: بررسی واکنش بیننده نسبت به تبلیغات زیر مقیاس ها: سرگرمی – سردرگمی – اخبار مرتبط – تقویت برند – همدلی – آشنایی – بیگانگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک […]

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش میزان غنی سازی شغلی زیر مقیاس ها: خود شغل – تکنولوژی – کارگران سازندگان پرسشنامه: ریف و تاینل معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۳ تعداد […]

مقیاس تصویر کشور مبدأ (COI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تصویر کشور مبدأ (COI) تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش تأثیر تصویر کشور مبدأ بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فرهنگ های مختلف نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی سلسله مراتب نیازها زیر مقیاس ها: نیازهای اساسی – نیازهای امنیت – نیازهای تعلق اجتماعی – نیازهای احترام – نیازهای خودشکوفایی سازندگان پرسشنامه: جونز و فیفر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) […]