دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه جانشین پروری

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: جانشین پروری تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: سنجش جانشین پروری و ابعاد آن زیر مقیاس ها: عوامل سازمانی – عوامل فردی – عوامل فرایندی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در […]

پرسشنامه تولید ناب

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تولید ناب تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان ناب بودن در تولید کارخانه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]

پرسشنامه اثربخشی تصمیم خرید

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اثربخشی تصمیم خرید تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش اثربخشی تصمیم خرید نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می […]

پرسشنامه شایسته سالاری

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۵۱ هدف: ارزیابی شایسته سالاری زیر مقیاس ها: مهارت های ارتباطی – تصمیم گیری – تشویق و نوآوری و تغییر – ارتباط کاری – مهارت های رهبری – مهارت های حرفه ای – بکارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران – توسعه فعالیت های تیمی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره […]

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش رفتار کارآفرینانه در سازمان زیر مقیاس ها: توانایی کاهش کاغذبازی – گرایش به تغییر کارکنان – چشم انداز استراتژیک کارکنان – بافت حمایتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ […]

پرسشنامه تبلیغات

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تبلیغات تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی دلایل توجه و بی توجهی نسبت به تبلیغات نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان […]

پرسشنامه پاسخگویی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پاسخگویی تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش پاسخگویی سازمانی، قانونی، حرفه ای و سیاسی زیر مقیاس ها: پاسخگویی سازمانی – پاسخگویی قانونی – پاسخگویی حرفه ای – پاسخگویی سیاسی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود […]

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: فرهنگ سازمانی دنیسون تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی زیر مقیاس ها: مشارکتی (توانمندسازی – تیم محوری – قابلیت توسعه) – ثبات و یکپارچگی (ارزش های بنیادی – توافق – یکپارچگی) – انعطاف پذیری (به وجود آوردن تغییر – تمرکز بر مشتری – یادگیری سازمانی) – مأموریتی (هدایت راهبردی – اهداف […]

پرسشنامه توسعه مدیریت

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: توسعه مدیریت تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی توسعه مدیریت و ابعاد آن زیر مقیاس ها: هدف – رهبری – نگرش نسبت به تغییر – پاداش – روابط – ساختار – مکانیزم های سودمند نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   […]

پرسشنامه تغییر سازمانی میل

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تغییر سازمانی میل تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی تغییر سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]