دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی توسط رئیس بخش بالینی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی توسط رئیس بخش بالینی تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

آزمون پله ۲۰٫۳ سانتی متری تکومسه

پرسشنامه

هدف: اندازه گیری استقامت قلبی – تنفسی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

آزمون دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد

پرسشنامه

عنوان آزمون: دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد هدف: ارزیابی مهارت دریبل کنترلی در بسکتبال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

آزمون دریبل از بین موانع در بسکتبال

پرسشنامه

عنوان آزمون: دریبل از بین موانع در بسکتبال هدف: ارزیابی مهارت دریبل از بین موانع در بسکتبال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی توسط فراگیر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی توسط فراگیر تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

آزمون شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال

پرسشنامه

عنوان آزمون: شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال هدف: ارزیابی مهارت شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

آزمون پله هاروارد

پرسشنامه

هدف: اندازه گیری استقامت قلبی – تنفسی سازندگان آزمون: هاروارد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۴۳ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

آزمون پاس دادن توپ بسکتبال ایفرد

پرسشنامه

عنوان آزمون: پاس دادن توپ بسکتبال ایفرد هدف: ارزیابی مهارت پاس دادن توپ بسکتبال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۶۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نظرخواهی از مدیر گروه در ارتباط با کیفیت تدریس عضو هیأت علمی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نظرخواهی از مدیر گروه در ارتباط با کیفیت تدریس عضو هیأت علمی تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: ارزیابی کیفیت تدریس عضو هیأت علمی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]

آزمون یک مایل دویدن

پرسشنامه

هدف: اندازه گیری وضعیت استقامت قلبی – عروقی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود […]