دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی (OEQ)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: سنجش گرایش به مصرف مواد افیونی زیر مقیاس ها: انتظارات منفی کلی – تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ بر دیگران – انتظارات مثبت انگیزشی و روانی – انتظار تأثیر بر چربی و قند خون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد […]

پرسشنامه بررسی تأثیر وجود فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: بررسی تأثیر وجود فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش تأثیر فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده نمره گذاری: دارد (کیفی) سال انتشار: ۱۳۵۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

مقیاس حس فناناپذیری نمادین (SSIS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: حس فناناپذیری نمادین (SSIS) تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش احساس فرد نسبت به مرگ نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26) تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی نگرش های ناکارآمد بر اساس نظریه شناختی بک زیر مقیاس ها: موفقیت و کامل طلبی – نیاز به تأیید دیگران – نیاز به راضی کردن دیگران – آسیب پذیری و ارزشیابی عملکرد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال […]

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۷ سوالی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش سرسختی روانشناختی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۰ سوالی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش سرسختی روانشناختی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان ها

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان ها تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان ها زیر مقیاس ها: نمایشی و افسرده خو – اسکیزوئید و پارانویایی – افسرده خو و اسکیزوئید – پارانویایی و وسواسی – نمایشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۶ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه نوآوری کولز و واندن بروک

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش نوآوری افراد به لحاظ سبک های دانستن، طرح ریزی و آفرینش زیر مقیاس ها: سبک دانستن – سبک طرح ریزی – سبک آفرینش سازندگان پرسشنامه: کولز و واندن بروک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی […]

مقیاس احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه) تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی احساس کارآمدی معلم زیر مقیاس ها: راهبردهای آموزشی – مدیریت کلاس – درگیر کردن دانش آموزان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله […]

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش مشکلات یادگیری و مولفه های آن زیر مقیاس ها: مشکل در خواندن – شناخت اجتماعی – اضطراب اجتماعی – مشکلات فضایی – مشکل در ریاضی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۱۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: […]