پرسشنامه سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی (OEQ)
پرسشنامه / جولای 21, 2014

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: سنجش گرایش به مصرف مواد افیونی زیر مقیاس ها: انتظارات منفی کلی – تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ بر دیگران – انتظارات مثبت انگیزشی و روانی – انتظار تأثیر بر چربی و قند خون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه بررسی تأثیر وجود فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده
پرسشنامه / جولای 20, 2014

عنوان پرسشنامه: بررسی تأثیر وجود فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش تأثیر فرد معتاد در اعتیاد سایر افراد خانواده نمره گذاری: دارد (کیفی) سال انتشار: ۱۳۵۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس حس فناناپذیری نمادین (SSIS)
پرسشنامه / جولای 20, 2014

عنوان پرسشنامه: حس فناناپذیری نمادین (SSIS) تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش احساس فرد نسبت به مرگ نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26)
پرسشنامه / جولای 19, 2014

عنوان پرسشنامه: نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26) تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی نگرش های ناکارآمد بر اساس نظریه شناختی بک زیر مقیاس ها: موفقیت و کامل طلبی – نیاز به تأیید دیگران – نیاز به راضی کردن دیگران – آسیب پذیری و ارزشیابی عملکرد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۷ سوالی
پرسشنامه / جولای 19, 2014

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش سرسختی روانشناختی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۰ سوالی
پرسشنامه / جولای 19, 2014

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش سرسختی روانشناختی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان ها
پرسشنامه / جولای 16, 2014

عنوان پرسشنامه: تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان ها تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان ها زیر مقیاس ها: نمایشی و افسرده خو – اسکیزوئید و پارانویایی – افسرده خو و اسکیزوئید – پارانویایی و وسواسی – نمایشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نوآوری کولز و واندن بروک
پرسشنامه / جولای 8, 2014

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش نوآوری افراد به لحاظ سبک های دانستن، طرح ریزی و آفرینش زیر مقیاس ها: سبک دانستن – سبک طرح ریزی – سبک آفرینش سازندگان پرسشنامه: کولز و واندن بروک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)
پرسشنامه / جولای 8, 2014

عنوان پرسشنامه: احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه) تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی احساس کارآمدی معلم زیر مقیاس ها: راهبردهای آموزشی – مدیریت کلاس – درگیر کردن دانش آموزان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)
پرسشنامه / جولای 8, 2014

عنوان پرسشنامه: مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش مشکلات یادگیری و مولفه های آن زیر مقیاس ها: مشکل در خواندن – شناخت اجتماعی – اضطراب اجتماعی – مشکلات فضایی – مشکل در ریاضی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۱۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.