دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مستندسازی تجربیات شغلی رشته زیست شناسی برای اخذ رتبه عالی

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی رشته زیست شناسی برای اخذ رتبه عالی آموزش خوب و سامان یافته زمانی اتفاق می افتد که معلم طرح درس و برنامه ای دقیق داشته باشد تا کلاسی خلاق و پویا و نیز سرشار از نشاط به بار آید. معلم بایستی پیش از ورود به کلاس برنامه درسی خود را آماده […]

پرسشنامه سواد علمی در درس علوم تجربی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سواد علمی در درس علوم تجربی تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش سواد علمی دانش آموزان در درس علوم تجربی زیر مقیاس ها: دانش علمی – نگرش علمی – ماهیت علمی – روش علمی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود […]

پایان نامه مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه حاضر به مقایسه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی از نقطه نظرهای مختلف شامل موارد مجاز و غیر مجاز از نظر هر دو نظام می پردازد. این مطالعه به عنوان نمونه ای از بانک های اسلامی و اصول و قواعد نظام بانکداری در سایر کشورها، […]

مستندسازی تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی (۳)

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی (۳) با شروع جنگ جهانی دوم، آموزش زبان خارجی وارد مرحله جدیدی از تاریخ پرتلاطم خود شد. هدف بیشتر مدارس و موسسات آموزش زبان در این دوره و سال های بعد از آن، توانایی برقراری ارتباط از طریق زبان خارجی بود و در قلب […]

مستندسازی تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی (۲)

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی (۲) زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بین انسانها و جوامع انسانی به کار گرفته می شود. گرچه با ابزارهای دیگری مانند علایم، بازیها و هنرهای بصری همچون نقاشی و مجسمه سازی نیز می توان ارتباط برقرار نمود، اما […]

مستندسازی تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های «شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن» را به خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعال و همکاری گروهی دانش آموزان […]

مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی معاونت مدرسه برای اخذ رتبه عالی

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی پست سازمانی معاونت مدرسه برای اخذ رتبه عالی یادگیری و یاددهی از اولین روزهای زندگی بشری همواره وجود داشته و با زندگی انسانها عجین می باشد. چرا که بدون آموختن نمی توان در اجتماع زندگی کرد و حتی زنده ماند. آموزش کودک انسان نسبت به سایر جانداران بسیار مشکل و زمان […]

مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی (۲)

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی (۲) آموزش و پرورش یکی از پیچیده ترین ابداعات بشری است. پیچیدگی ها و ظرافت های آن ناشی از سر و کار داشتن با انسان از یک سو و دامنه فراگیر و مملوء از تنوع آن از سوی دیگر سبب شده است تا […]

مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی

مستندات تجربیات

عنوان مستند: تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه در نظام های آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد. زیرا که آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای […]

پرسشنامه هیجان ورزشی جونز و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: هیجان ورزشی جونز و همکاران تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی هیجانات ورزشی ورزشکاران در حین ورزش یا قبل از ورزش زیر مقیاس ها: اضطراب – افسردگی – برانگیختگی و شور – خشم – شادکامی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: […]