پرسشنامه ترس (FCL)
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: ترس (FCL) تعداد گویه ها: ۱۸۲ هدف: سنجش ترس های انسان در موقعیت های مختلف نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه موفقیت ارتقاء رادسیپ
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی دیدگاه فرد نسبت به موفقیت سازندگان پرسشنامه: رادسیپ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ (SSI)
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: انگاره پردازی خودکشی ماخ (SSI) تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش میزان افکار خودکشی در افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی استرس شغلی در مدیران و تصمیم گیرندگان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس رشد اجتماعی واینلند
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: رشد اجتماعی واینلند تعداد گویه ها: ۱۱۷ هدف: سنجش میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت زیر مقیاس ها: خودیاری عمومی – خودیاری در غذا خوردن – خودیاری در لباس پوشیدن – خودفرمانی – اشتغال – ارتباط زبانی – جا به جایی – اجتماعی شدن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه بحران هویت احمدی
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: بحران هویت احمدی تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش میزان ابتلای نوجوانان به بحران هویت با تأکید بر ۱۰ بعد مختلف زیر مقیاس ها: اشکال در اهداف بلند مدت – تردید در انتخاب شغل – نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت – نامتناسب بودن رفتار جنسی – اشکال در شناخت و معرفت مذهبی – عدم توجه به ارزشهای اخلاقی – رعایت نکردن تعهد گروهی – داشتن دید منفی نسبت به خود – نداشتن روحیه تلاش و ابتکار – اختلال در تنظیم وقت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه زیرساخت های نظام فضایی شهر الکترونیک
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: زیرساخت های نظام فضایی شهر الکترونیک تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: ارزیابی زیرساخت های شهر الکترونیک در توسعه فضایی شهر زیر مقیاس ها: منابع زیرساخت فنی – منابع زیرساخت فرهنگی – منابع مالی – منابع انسانی – زیرساخت قانونی – اراده حاکمیتی و مدیریتی – زیرساخت سازمانی و ساختاری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس چهارعاملی عدالت سازمان
پرسشنامه / فوریه 19, 2014

عنوان پرسشنامه: چهارعاملی عدالت سازمان تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان عدالت سازمانی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: عدالت اطلاعاتی – عدالت توزیعی – عدالت رویه ای – عدالت بین فردی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ویژگی های شغلی
پرسشنامه / فوریه 18, 2014

عنوان پرسشنامه: ویژگی های شغلی تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی ویژگی های شغلی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: تنوع مهارت – هویت وظایف – اهمیت وظایف – استقلال – بازخورد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه زمینه یابی سلامت ویر و شربورن (فرم کوتاه)
پرسشنامه / فوریه 18, 2014

عنوان پرسشنامه: زمینه یابی سلامت ویر و شربورن (فرم کوتاه) تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش وضعیت سلامتی افراد از لحاظ جسمانی و روانی زیر مقیاس ها: سلامت جسمانی – سلامت روانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.