دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان زیر مقیاس ها: ملامت خویش – پذیرش – نشخوارگری – تمرکز مجدد مثبت – تمرکز مجدد بر برنامه ریزی – ارزیابی مجدد مثبت – دیدگاه گیری – فاجعه سازی – ملامت دیگران نمره گذاری: دارد روایی […]

چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اختلال استرس پس از سانحه (PCL) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش علایم اختلال استرس پس از سانحه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی (MOCI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: وسواس فکری – عملی مادزلی (MOCI) تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی وسواس فکری- عملی زیر مقیاس ها: بازبینی – شستن و تمیز کردن – کندی و تکرار – تردید و دقت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس […]

پرسشنامه هراس اجتماعی (پانیک) لیبووتیز و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: هراس اجتماعی (پانیک) لیبووتیز و همکاران تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: ارزیابی هراس انسان از موقعیت های پیش آمده نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رشد حرفه ای آکفیلت و کوت تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه وسواس فکری – عملی (OCI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: وسواس فکری – عملی (OCI) تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش وسواس فکری – عملی افراد مختلف زیر مقیاس ها: شستن – کنترل کردن – شک و تردید – نظم و ترتیب – وسواس – جمع آوری احتکار – خنثی سازی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر […]

پرسشنامه منبع استرس (شخصیت)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: منبع استرس (شخصیت) تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: ارزیابی استرس ناشی از شخصیت و عادات فکری اکتسابی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه کمرویی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: کمرویی تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: ارزیابی کمرویی به عنوان یک بیماری اجتماعی در بین افراد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ظرفیت پژوهشی معلمان تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: ارزیابی ظرفیت و فرصت های پژوهشی در بین معلمان زیر مقیاس ها: انگیزش پژوهش – فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

پرسشنامه خوشبختی لنتز

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خوشبختی لنتز تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی میزان احساس خوشبختی در زندگی افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.