دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرش نسبت به خلاقیت (CAS) تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی نگرش ها و باورهای افراد نسبت به خلاقیت زیر مقیاس ها: اطمینان از عقاید خود – احساس خیال پردازی – جهت گیری نظری و زیبایی شناختی – آزادی در بیان افکار – تمایل به نوآوری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد […]

پرسشنامه موقعیت های زناشویی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: موقعیت های زناشویی تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: ارزیابی وضعیت زوجین در موقعیت های زناشویی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرش های مربوط به عشق (LAS) تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی نگرش های مربوط به عشق و وفاداری زیر مقیاس ها: اروس – لودوس – استورگ – پراگما – مانیا – آگاپه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله […]

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (DSHS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (DSHS) تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: ارزیابی میزان امیدواری در دانشجویان زیر مقیاس ها: روابط اجتماعی (دوستی ها، آشنایی های تصادفی) – تحصیلات (مدرسه، کارگاه آموزشی) – روابط رمانتیک – زندگی خانوادگی – کار – اوقات فراغت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: […]

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه طرح واره یانگ SQ-SF (فرم کوتاه)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: طرح واره یانگ SQ-SF (فرم کوتاه) تعداد گویه ها: ۷۵ هدف: ارزیابی طرحواره های ناسازگارانه شناختی زیر مقیاس ها: محرومیت هیجانی – رهاشدگی – بی اعتمادی/بدرفتاری – انزوای اجتماعی/بیانگی – نقص/شرم – شکست خورده – وابستگی/بی کفایتی – آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری – گرفتار – اطاعت – ایثار – بازداری […]

پرسشنامه منبع کنترل نواکی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: منبع کنترل نواکی تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی منبع کنترل (درونی – بیرونی) نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه شناخت عزت نفس دانش آموزان ابتدایی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: شناخت عزت نفس دانش آموزان ابتدایی تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی نیمرخ عزت نفس دانش آموزان ابتدایی زیر مقیاس ها: ابتکار و خلاقیت دانش آموز – توجه اجتماعی – موفقیت / شکست – جذابیت اجتماعی – اعتماد به خود نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، […]

پرسشنامه سرسختی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سرسختی تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی میزان سرسختی و عوامل موثر بر آن زیر مقیاس ها: تعهد – کنترل – مبارزه جویی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]

پرسشنامه تیپ بدنی کرچمر

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی ویژگیهای جسمی و روانی افراد از طریق تیپ شناسی جسمی و روانی زیر مقیاس ها: ویژگیهای جسمی – ویژگیهای روانی سازندگان پرسشنامه: کرچمر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word […]