پاورپوینت دوره آموزشی بهره وری

عنوان پاورپوینت: دوره آموزشی بهره وری هدف از ارائه این مطالب آشنایی مدیران و کارشناسان سازمانها با مفاهیم بهره وری و چرخه مدیریت بهبود بهره وری (۴ مرحله ذیل ) می باشد : ۱- شناسایی و اندازه گیری شاخص های بهره وری ۲ – تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری ۳- برنامه ریزی بهبود بهره وری ۴- اجرای برنامه های بهبود بهره وری تعداد صفحات: ۳۴ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت انگیزش

عنوان پاورپوینت: انگیزش انگیزش ، یکی از پیچیده ترین موضوعات در رفتار سازمانی است که نویسندگان مدیریت تعاریف مختلفی از آن به عمل آورده اند. انگیزش عبارت است از مجموعه ای از نیروها که موجب می شود فرد به روش های خاصی رفتار کند. تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت مدیریت عملکرد

عنوان پاورپوینت: مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد فرایندی است‌ که‌ درآن‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ رفتار کارکنان‌ را مشاهده‌ و بررسی میکنند تا بتوانند بازخوردهای لازم‌ را درباره نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ رفتارشان‌ به‌ آنها ارائه‌ کنند. ارزیابی عملکرد عبارتست‌ از تعیین‌ درجه‌ کفایت‌ و لیاقت‌ کارکنان‌ از لحاظ‌ انجام‌ وظایف‌ محوله‌ و قبول‌ مسئولیتها در سازمان‌ که‌ این‌ ارزیابی باید به‌ طور عینی و منظم‌ انجام‌ پذیرد. ارزیابی عملکرد «یعنی سنجش‌ نسبی عملکرد انسانی در رابطه‌ با نحوه انجام‌ کار مشخص‌ در یک‌ دوره‌ زمانی معین‌ درمقایسه‌ با استاندارد انجام‌ کار و همچنین‌ تعیین‌ استعداد و ظرفیتهای بالقوه‌ فرد به‌ منظور برنامه‌ ریزی در جهت‌ به‌ فعلیت‌ در آوردن‌ آنها». تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت اثربخشی بیشتر در محیط کار و منزل روش مدیریت ویل دان

عنوان پاورپوینت: اثربخشی بیشتر در محیط  کار و منزل روش مدیریت ویل دان این سمینار آموزشی با تاکید به تاثیر نگرش مثبت در ارتباط با مهارت های مدیریتی تهیه شده است. داشتن نگرش مثبت شرط اصلی مدیریت موفق است. در دنیای امروز که رقابت یکی از اصلی ترین اصول موفقیت در کار به حساب می آید ، روابط مناسب بین مدیریت و کارمندان و بین کارمندان و مشتریان تنها نکته ای است که به نوعی قابل رقابت نمی باشد و خاص آن سیستم است. این سمینار با تکیه بر روش مدیریت ویل دان و راهنمای مدیران و مثبت اندیشی تهیه شده است. روش مدیریت ویل دان در حال حاضر به ۲۵ زبان دنیا ترجمه شده است و به صورت کارگاههای آموزشی اجرا می گردد که ابتدا به معرفی این کناب می پردازیم. تعداد صفحات: ۴۱ فرمت فایل: power point دانلود

پرسشنامه نیاز آموزشی معلمان
پرسشنامه / سپتامبر 16, 2013

عنوان پرسشنامه: نیاز آموزشی معلمان تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش نیازهای آموزشی معلمان زیر مقیاس ها: شیوه های مدیریت کلاس – شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی دانش آموزان – شیوه های ایجاد راهبردهای نوین در تدریس – شیوه های ارزشیابی دانش آموزان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی
پرسشنامه / سپتامبر 16, 2013

عنوان پرسشنامه: عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی پرسشنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته برگرفته ازچهار مدل کیفیت زندگی کاری مدل رابینز و مدل آچیو و مدل نیوش (استرس) و سایر عوامل موثر برعملکرد کارکنان تهیه و تنظیم شده است. برای حصول اطمینان از بدست آوردن نتایج بهتر، روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرون باخ پرسشها ۹۷٫۵ بدست آمد. آنجا که ضریب آلفای کرون باخ بالاتر از ۷% مطلوب است می توان استنباط کرد که پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق، از پایایی بالاتری بر خوردار است. تعداد گویه ها: ۹۷ هدف: ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی در سازمان های دولتی زیر مقیاس ها: محیط یکپارچه و امن – توجه به پرداخت منصفانه و مشارکت – سازمان – توان نیروی انسانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس های درس چندپایه مدارس ابتدایی

عنوان پایان نامه: بررسی نحوه مدیریت کلاس های درس چندپایه مدارس ابتدایی هدف از این پژوهش، بررسی نحوه مدیریت کلاس چندپایه مقطع ابتدایی در شهرستان گرمی و منطقه انگوت در سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰ می باشد. این پژوهش از نظرهدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایش است. جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان مدارس چندپایه ابتدایی شهرستان گرمی و منطقه انگوت (۹۱ نفر) که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری ۷۴ نفرانتخاب شد؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با توجه به موضوع، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی، رسم نمودارها، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج تحلیل مربوط به نحوه مدیریت کلاس چندپایه مقطع ابتدایی شهرستان گرمی و منطقه انگوت نشان داد که تفاوت معنی داری بین سابقه کار معلمان با عوامل تاثیرگذار در کلاس داری معلمان چندپایه وجود ندارد. و ازعوامل موفقیت آمیز در بهبود مدیریت کلاس درس چندپایه توسط معلمان، راهنمایی های روشن و صریح معلمان درکلاس بیشترین میانگین آماری و بیان…