پایان نامه کاربرد مدیریت تخلیه در توزیع بهینه ترافیک

پایان نامه

عنوان پایان نامه: کاربرد مدیریت تخلیه در توزیع بهینه ترافیک

امروزه یکی از بحث برانگیزترین مسائل هر جامعه، مسئله ترافیک است. با وجود آنکه همه ساله میلیاردها ریال صرف ایجاد راه ها و تأسیسات جدید می شود، تراکم ترافیک در خیابان ها روز به روز افزایش می یابد. امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط میزان ترافیک به خصوص در ساعات اوج به حد اشباع و غیر قابل قبولی رسیده است. بنابراین استفاده از فناوری های نوین در کنترل ترافیک ضرورت اجتناب ناپذیری است و به همان میزان که ترافیک مطلوب می تواند نشان گر توسعه پایدار در صنعت حمل و نقل باشد، استفاده از فناوری های روز و به کارگیری رهیافت های جدید باعث تسریع در روند توسعه و تأثیرگذاری در تمام شاخصه های زندگی بشر امروزی خواهد داشت. همه ساله سهم قابل توجهی از بودجه دولت ها صرف بهبود و یافتن راه حل مناسب مدیریتی جهت کاهش آسیب های ترافیکی می شود که این راه حل اهداف زیر را دنبال می کند.
– کاهش آسیب های اقتصادی از طریق کاهش بودجه.
– کاهش آسیب های جبران ناپذیر جانی و روانی و افزایش ایمنی.
– جلوگیری از اتلاف وقت از طریق کاهش زمان تأخیر و سفر.
– کاهش آسیب های ریست محیطی.
در این تحقیق، سعی ما بر این است که از طریق یک راهکار مدیریتی تمامی اهداف فوق را دنبال کنیم. بطور کلی هدف مدیریت ترافیک، استفاده بهینه از خطوط ارتباطی موجود و افزایش ایمنی راه هاست.
این هدف باید تاحد ممکن بدون لطمه زدن به محیط زیست تحقق یابد. به عبارت دیگر، مدیریت ترافیک، استفاده از امکانات موجود، افزایش بهره وری آن ها و حفظ منافع عمومی مربوط به شبکه راه های ارتباطی است. اقدامات مربوط به اعمال مدیریت ترافیک شهری، به نوع ترافیک بستگی دارد. برای مثال، اقدامات مرتبط به اعمال مدیریت برای تسهیلات مربوط به عابران پیاده، دوچرخه سوارها و یا وسایل نقلیه سنگین با یکدیگر متفاوت است. همیشه اشکالاتی در هماهنگی بین این اقدامات وجود دارد و به ندرت می توان طرحی تهیه کرد که در تمامی جوانب سودمند باشد.
به عنوان مثال، افزایش فضای سبز پیاده رو که در تقویت روحیه به ویژه در افراد مسن و معلول بسیار مفید است، ممکن است سبب کاهش سطح لازم برای عبور عابران پیاده شود. اصولاً طرح های مدیریت ترافیکی با توجه به انواع مختلف جاده ها و نیازهای گوناگون مردم با یکدیگر متفاوت است و نیز طرح هر موضوع ترافیکی با طرح همین موضوع در جایی دیگر و یا در زمانی دیگر ممکن است یکسان نباشد.
این تحقیق دارای سه فصل است. فصل اول شامل مفاهیم ترافیکی مرتبط با بحث است که البته به اختصار و با هدف درک بهتر و راحت تر موضوع بیان شده است.
فصل دوم شامل ارائه راه حل جهت توزیع و تخلیه ترافیک به همراه یک مثال است.
فصل سوم به بیان برنامه و الگوریتم مربوطه می پردازد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول
مفاهیم اولیه
مقدمه
مروری بر روند ترافیک
تقاطعها
انواع تقاطعها
طراحی تقاطعها
تأخیر و انواع آن
ظرفیت
سطح سرویس
حجم ترافیک
سرعت
مدل سازی و انواع سفر
فصل دوم
تخلیه و توزیع بهینه ترافیک
مقدمه
پیش بینی احتیاجات در مدیریت تخلیه ترافیک
اهداف کلی عملکرد محدودیت سرعت و عملکرد آن
مراحل روش کنترل محدودیت سرعت
بهینه سازی و اصول Wardrop
چارچوب توزیع در یک سیستم سامان دهی شده تخلیه
تغییرپذیری ترافیک (ترافیک متغیر) در یک فرایند تخلیه
محاسبه هزینه زمان سفر
بهینه سازی
فرایند بهینه سازی
تحلیل هزینه سفر در یک بخش خیابانی
یک مورد مطالعاتی (دامنه توزیع در یک تخلیه)
آخرین زمان برای کنترل شارش ورودی
شبیه سازی
فصل سوم
برنامه نویسی
الگوریتم هزینه ی سفر
برنامه نویسی
یک مورد مطالعاتی
شبیه سازی
نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوست
مراجع
لغت نامه فارسی به انگلیسی

786 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.