پایان نامه بررسی پروتکل TCP/IP

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی پروتکل TCP/IP

پروتکل TCP/IP از مدل ارتباطی چهار لایه بمنظور ارسال اطلاعات از یک محل به محل دیگر استفاده می نماید. لایه های فوق عبارتند از: transport، application، Internet و لایه network interface زمانیکه برنامه ای نیازمند ارتباط با برنامه موجود بر روی کامپیوتر دیگر باشد، پروتکل TCP/IP بمنظور تمایز برنامه ها از «سوکت» استفاده می نماید. یک سوکت از سه عنصر: آدرس IP، شماره پورت و پروتکل لایه حمل تشکیل می گردد. پروتکل TCP/IP ارائه شده توسط مایکروسافت در ویندوز، شامل شش پروتکل: IP، IGMP، ICMP، UDP، TCP و ARP است.
بمنظور حصول اطمینان از ارسال اطلاعات و دریافت آنان توسط گیرنده، از پروتکل TCP استفاده می گردد (مثلاً ارسال اطلاعات مربوط به کارت اعتباری و اطمینان از صحت دریافت داده در مقصد) پروتکل IP، مسئولیت آدرس دهی و روتینگ داده برای مقصد نهایی را بر عهده دارد. بمنظور بررسی صحت نصب و عملکرد TCP/IP، از برنامه کاربردی PING استفاده می شود.
در صورت تمایل به استفاده از یک نام در مقابل یک آدرس IP، از امکانات متعددی بمنظور ذخیره سازی اسامی کامپیوتر و آدرس IP مربوطه استفاده می گردد. DNS، Lmhosts file، Hosts file، WINS نمونه هائی در این زمینه می باشند.
در مواردیکه از روش توزیع غیر مستقیم بمنظور ارسال یک بسته اطلاعاتی از کامپیوتر مبدأ به کامپیوتر مقصد استفاده می گردد، کامپیوتر مبدأ می بایست در ابتدا آدرس MAC مربوط به روتر را مشخص نماید.

فهرست مطالب

چکیده فارسی
مقدمه
فصل اول (معرفی پروتکل TCP/IP)
مقدمه
پروتکل TCP/IP چیست؟
لایه های پروتکل TCP/IP
لایه Application
لایه Transport
لایه Internet
لایه Network Interface
تفاوت بین لایه های OSI و TCP/IP
مشخص نمودن برنامه ها
آدرس IP
انواع آدرس های IP
آدرس های IP در IP Header
آدرس های IP از نوع IP Unicast
تقسیم بندی آدرسهای IP
کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D
کلاس E
پورت TCP/UDP
سوکت (socket)
فصل دوم (بررسی پروتکل های موجود در TCP/IP)
مقدمه
پروتکل TCP/IP لایه Transport
ارسال اطلاعات با استفاده از TCP/IP
پروتکل UDP لایه Transport
پروتکل IP لایه Internet
عملیات انجام شده توسط IP
پروتکل ICMP لایه Internet
پروتکل IGMP لایه اینترنت
پروتکل ARP لایه Internet
Physical Address Resolution
مدیریت IP Multicasting
آدرس دهی Multicasr
Multicasting روی یک شبکه فیزیکی واحد
Multicasting بین قسمت های مختلف شبکه
تعیین حوزه Multicast
فصل سوم (بررسی برنامه ها و ابزارهای کاربردی)
مقدمه
برنامه های عیب یابی
برنامه های ارتباطی
نرم افزارهای سمت سرویس دهنده
بررسی Resolution name
انواع نام
Static IP mapping
فایل Hosts
فایل Lm Hosts
Dynamic IP mapping
System Domain Name (DNS)
Windows Internet Name Service (WINS)
Name Resolution در ویندوز ۲۰۰۰
فرآیند Host name Resolution
فرآیند Name Resolution NetBIOS
فصل چهارم (بررسی و نحوه فرآیند انتقال اطلاعات)
مقدمه
واژگان بسته های اطلاعات (Packets)
اجزاء یک فریم
جریان انتقال اطلاعات (از کامپیوتر مبدأ تا کامپیوتر مقصد)
لایه Application
لایه Transport
لایه Internet
لایه اینترفیس شبکه
عملیات در کامپیوتر مقصد
فصل پنجم (بررسی روتینگ داده ها)
مقدمه
مفهوم روتینگ
روتینگ پویا و ایستا
پروتکل های روتینگ پویا
روتینگ IP
جدول روتینگ
توزیع بسته های اطلاعاتی
ارسال اطلاعات بین روترها
عملکرد لایه IP در کامپیوتر مبدأ
عملکرد لایه IP در روتر
Fragmentation و Reassembly
لایه IP در کامپیوتر مقصد
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

1433 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.