پایان نامه استفاده از روش های فازی در بیومتریک اثر انگشت

پایان نامه

عنوان پایان نامه: استفاده از روش های فازی در بیومتریک اثر انگشت

در این پژوهش ابتدا در مورد اثر انگشت و تاریخچه منطق فازی و همچنین شرح مختصری در مورد استفاده از منطق فازی در بیومتریک می پردازیم. در ادامه، کارهای که محققین در خصوص استفاده از روشهای فازی جهت شناسایی اثر انگشت انجام داده اند از جمله روش استفاده از منطق فازی در سیستم های اثرانگشت، معماری یک سیستم ترکیبی، و همچنین استفاده از رمزگذاری فازی برای نشان دادن ساختار ویژگی های برآمدگی های دوشاخه توضیحاتی را مطرح می کنیم، در نهایت مبانی تحقیقات مذکور بیان شده است.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: مقدمه
تاریخچه تئوری و کاربردهای فازی
منطق فازی چیست؟
طبقه بندی اثر انگشت
توضیح مختصری در مورد بیومتریک
به چه علت از منطق فازی در بیومتریک استفاده می کنیم
فصل دوم: مروری بر پژوهش ها
استفاده از منطق فازی در سیستم های بیومتریک
سیستم های بیومتریک ترکیبی
استخراج ویژگی ها
استفاده از رمزگذاری فازی
روش سیستم شناسایی اثر انگشت براساس رمزگذاری فازی
پردازش تصویر
تصاویر فازی
مراحل رمزگذاری فازی
فصل سوم
محاسبات نرم
پردازش سیگنال دیجیتالی
منطق فازی چیست؟
مراحل پردازش تصویر در شناسایی براساس اثرانگشت
پارامترهای مهم در سیستم های بیومتریک
ترکیبات بیومتریک
شبکه های عصبی مصنوعی
تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی
سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟
منابع

906 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.