پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت بحران

بحران مخاطرات جدی که همراه با فشار زمانی و استرس فوق العاده بروز نموده، و نیازمند تصمیم گیری سریع و لیکن دقیق می باشد.

فهرست مطالب:

تعریف بحران
بحران سازمانی
بحران: مراحل چهارگانه
ویژگیهای معمول بحران
آنچه که به مدیران آموخته می شود
آنچه که به مدیران آموخته نمی شود
نتایج خلاء آموزشی
انواع بحران
مثالهایی از عوامل بحران ساز
هدف اولیه ایجاد طرح مدیریت بحران
عناصر اصلی طرح مدیریت بحران
مدیریت بحران کسب و کار
ویژگیهای مدیریت بحران
از کجا باید شروع کنید؟
ده نکته مهم در رویارویی بحران
فرایند برنامه ریزی و نکات مهم مدیریت بحران
نتیجه

تعداد صفحات: ۲۲
فرمت فایل: power point

دانلود

1284 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.