پاورپوینت جو سازمانی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: جو سازمانی

جو طبقه سیال گازی را گویند که دارای بخارهای مختلف است و کره زمین را احاطه کرده است.
جو عبارتست از اطراف و آنچه بر چیز دیگری احاطه دارد. جو فضای احساس عمومی است.
جو سازمان شیوه برخورد سازمان را با اعضا نشان می ‌دهد و بنابراین می ‌توان آن را شخصیت سازمان فرض کرد.

فهرست مطالب:

معانی جو
تعاریف جو سازمانی
جو سازمانی سوئینی
ویژگیهای خاص جو سازمانی
تفاوت جو و فرهنگ سازمانی
ابعاد جو سازمانی
نظریه های جو سازمانی
شاخص های جو سازمانی سالم
مراحل بهبود جو سازمانی
رویکردهای شکل گیری جو سازمانی
عوامل موثر بر جو سازمانی
نتیجه گیری و پیشنهاد

تعداد صفحات: ۱۵
فرمت فایل: power point

دانلود

2088 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.