پاورپوینت تمرکز و عدم تمرکز

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: تمرکز و عدم تمرکز

تمرکز به تعدادی از نقش های افرادی که در تصمیم گیری شرکت می کنند و تعداد حوزه هایی که در آن شرکت می نمایند اطْلاق میشود هر چه سهم افراد در تصمیم گیری کمتر و زمینه تصمیگیری محدود ترباشد سازمان متمرکزتر است.
یکی از شیوه های مدیریت است که در این روش هم اصول و هم خط مشی های بنیادی و هم سیاستهای اجرائی از مرکز مملکت ابلاغ میشود.

فهرست مطالب:

تعریف تمرکز
ماهیت تمرکز
مفاهیم تمرکز
تمرکز منطقه ای
تمرکز واحدی یا سازمانی
تمرکز در تصمیم گیری
محاسن تمرکز
معایب تمرکز
نظام متمرکز در چه شرایطی پیشنهاد می گردد؟
تعریف عدم تمرکز
انواع عدم تمرکز
عدم تمرکز سازمانی
عدم تمرکز سیاسی یا پارلمانی
عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز
معایب عدم تمرکز
دلایل عدم گرایش به عدم تمرکز
تمرکز و عدم تمرکز به عنوان یک گرایش
نتیجه گیری

تعداد صفحات: ۲۱
فرمت فایل: power point

دانلود

1852 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.