پاورپوینت آموزشی نرم افزار پاورپوینت

پاورپوینت

عنوان آموزش: پاورپوینت آموزشی نرم افزار power point

فهرست مطالب

مقدمه
ایجاد یک ارائه کار
New Presentation
General
Auto Content Wizard
Blank Presentation
Design Templates
Presentations
باز کردن یک ارائه کار
ذخیره یک ارائه کار
مشاهدات اسلایدها
Normal View
Slide Sorter View
Note Page View
Outline View
Slide Show View
اسلایدهای مرجع
Slide Master
Title Master
Handout Master
Title Master
Notes Master
تنظیمات سربرگ و زیرنویس اسلایدها
اضافه نمودن اسلایدها
اضافه نمودن اشیاء به اسلایدها
اضافه نمودن تصاویر
Clip Art
Insert From File
اضافه نمودن فیلم به ارائه کار
اضافه نمودن صورت به ارائه کار
اضافه نمودن اشکال مختلف به ارائه کار
اضافه نمودن متون به اسلایدها
اضافه نمودن نمودارهای سازمانی
اضافه نمودن جداول
اضافه نمودن اشکال زیبای نوشتاری
تنظیمات متون و بولتها
دسته بندی اسلایدها
متصل کننده ها
متحرک سازی
متحرک سازی هر اسلاید
متحرک سازی بر روی اشیای درون اسلاید
تنظیمات زمانی و اجرایی اسلایدها
ایجاد یک ارائه کار نمونه

تعداد صفحات: ۱۳۶
فرمت فایل: power point

دانلود

2219 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.