مقاله نوآوری در استفاده از موبایل برای پرداخت هزینه بلیط راهکاری مناسب برای اصلاح الگوی مصرف در خدمات شهری

مقاله

عنوان مقاله: نوآوری در استفاده از موبایل برای پرداخت هزینه بلیط راهکاری مناسب برای اصلاح الگوی مصرف در خدمات شهری

بلیطهای الکترونیکی برخط می تواند توسط فروشنده های مختلف مورد استفاده قرار شود خدماتی مانند کوپنهای تخفیف برای خرید الکترونیکی یا یک ورودیه برای یک بازی فوتبال توسط این سیستم ارائه می شود . مسئله اصلی که با بلیط های الکترونیکی همراه است مسئله اعتبارسنجی است که در محیط موبایل به علت تحرک میزبان موبایل خیلی شدید می شود و سرورهای اعتبارسنجی قطع اتصال/شکست ایستگاه های حمایت موبایل Mobile Support Stations MSSs نامیده میشوند. برخی مشکلات اضافی شامل شناسایی تداخل درخواست یک بلیط الکترونیکی بوسیله یک میزبان موبایل Mobile host  MH است. بنابراین این مقاله دو پروتکل با استفاده از طرح مرتبه ای و یکنواخت برای پردازش بلیط الکترونیکی واعتبارسنجی در یک محیط موبایل که حداکثر و حداقل ویژگی را تضمین می کند پیشنهاد می دهد. پروتکلها از طریق تجزیه و تحلیل پیچیدگی و آزمایش، اعتبارسنجی ومقایسه می شوند .

تعداد صفحات: ۲۳

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

1142 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.