مقاله نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران

مقاله

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران

فناوری اطلاعات درایجاد فرصتهای کارآفرینی در دنیا از موضوعات مهمی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا آن را به طورجدی مورد توجه قرار داده اند. با نگرش به اینکه نیمی از مردم جهان زنان اند، راهبردهای توسعه در اغلب کشورها باید برای برون رفت از گوشه نشینی اقتصادی واجتماعی، نگاهی به زنان نیز داشته باشد تا فرصتهایی برای رشد وگونه گونی پدید آید. با وجود این، هنوز تصویر روشنی ازاشتغال وحضور زنان ایران در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد. تکنولوژیهای نوین مانند فناوری اطلاعات از مهمترین حوزههای شغلی در دنیای امروز به شمار میروند. لذا فضای اشتغال ایران می طلبد به نحو مطلوبی این فناوری و فرصتهای شغلی آن، که میتواند در آینده به عنوان فرصت یا تهدید برای زنان جامعه ما مطرح باشد مورد مطالعه وتحقیق قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن را دریابیم و آن را به عنوان یک فرصت یا تهدید مدیریت نماییم. در این مقاله به تشریح نقش فناوری اطلاعات درایجاد فرصت های کارآفرینی برای زنان، بخصوص زنان ایران پرداخته میشود. امید است مطالبی که در این تحقیق ارائه شده است در حدی باشد تا در تصمیم سازی ها و تدابیری که احتمالاً به منظور رفع مشکل بیکاری واشتغال زنان اتخاذ خواهد شد، مورد بهره برداری قرار گیرد.

تعداد صفحات: ۱۲

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

1216 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.