مقاله مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف

مقاله

عنوان مقاله: مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف

شاید بتوان گفت تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است و این نیاز ها باید به نوعی به وسیله مصرف ارضا شود؛ ولی تکنولژی همیشه به مصرف منتهی نمی گردد! چه بسا تکنولوژیهایی وجود دارند که با توسعه و مدیریت آنها در سازمانها بتوان میزان مصرف را کاهش داد. یکی از این تکنولوژیها، تکنولوژی RFID (شناساگر امواج رادیویی) است که روز به روز در سازمانها و زندگی افراد انسانی بیشتر رخنه می کند. این مقاله با معرفی اجمالی تکنولوژی RFID آغاز و پس از مروری بر تاریخچه و تشریح اجزای آن، به مقایسه بارکد با آن می پردازد . در ادامه کارکردها و نحوه مدیریت RFID در جهت کاهش شغلهای کاذب، افزایش دقت و کاهش نیروی انسانی کنترل گر، مدیریت RFID در صنایع مختلف و … با هدف اصلاح الگوی مصرف در سازمانها تبیین شده است . و در انتها با نیم نگاهی بر کژ کارکردهای RFID پیشنهاداتی نیز برای رفع این چالشها ارائه گردیده است.

تعداد صفحات: ۱۴

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

1181 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.