مقاله مدیریت انتقال تکنولوژی – گذر از تکنوپولی به استناد سند چشم انداز

مقاله

عنوان مقاله: مدیریت انتقال تکنولوژی – گذر از تکنوپولی به استناد سند چشم انداز

یکی از عوامل مهم در شکست پروژه های انتقال تکنولوژی عدم توجه به بعد فرهنگی این نقل و انتقالات است. در این مقاله کوشش گردیده است ضمن مرور ادبیات تکنولوژی و انتقال تکنولوژی، مشکلات و تنگناهای اساسی انتقال تکنولوژی ، نقش بعد فرهنگی انتقال تکنولوژی بر بنگاه ها و جامعه و مشکلات احتمالی ناشی از آن تحت عنوان تکنوپولی مورد تحقیق قرار گیرد و با استناد بر بخشهایی از مفاد سند چشم انداز که در ارتباط با موضوعات اخیر بوده است، دلایل لزوم مدیریت صحیح انتقال تکنولوژی بیان شود و نهایتا جهت نیل به هدف اجتناب از عوارض فرهنگی انتقال تکنولوژی راهکارهایی ارائه گردد.

تعداد صفحات: ۵

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

986 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.