مقاله مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP

مقاله

عنوان مقاله:  مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP

استفاده از سیستمهای نوین مدیریت تکنولوژی به سرعت جای خود را در صنایع و سازمان ها باز می کند. در این میان فناوری اطلاعات به عنوان تکنولوژی روز، نقش عمده ای را در این فرایند ایفا می کند. سیستم های مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (Computerized Maintenance Management System‐CMMS)، با بکارگیری تکنولوژی فناوری اطلاعات در مکانیزه نمودن سیستم مدیریتی نگهداری و تعمیرات، استفاده بهینه از قابلیت های موجود سازمان را ممکن میسازند.

تعداد صفحات: ۱۲

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

1315 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.