مقاله شناسایی مراحل فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در مراکز تحقیقات مهندسی (با ارائه نمونه ای از بنیاد ملی علوم آمریکا)

مقاله

عنوان مقاله: شناسایی مراحل فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در مراکز تحقیقات مهندسی (با ارائه نمونه ای از بنیاد ملی علوم آمریکا)

روند تغییرات مداوم و پرشتاب فّناوری ها و رقابت های شدید در عرصه های مختلف صنعتی می تواند از سویی زمینه ساز فرصت ها و از طرفی نیز منشاء تهدیدات جدّی برای سازمان ها باشد. مراکز تحقیقاتی، هم به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر این روندها و هم تأثیر پذیر از این تغییر و تحوّلات، برای بهره گیری از فرصت ها و مواجه با تهدیدات احتمالی، بایستی از روش های جدید مدیریتی برای مدیریت سازمان های تحقیقاتی استفاده نمایند. با عنایت به مطالعه نویسندگان در خصوص برنامه تحقیقات مهندسی بنیاد ملی علوم آمریکا(اِن، اِس. اِف) و بنا به ابلاغ این بنیاد به تمام مراکز تحقیقاتی زیر نظر خود مبنی بر استفاده از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان مبنایی برای انجام فعّالیت های تحقیقاتی، ایده نگارش مقاله حاضر با هدف ارائه چارچوبی جهت سازمان دادن به فعالیت های تحقیقاتی در مراکز پژوهشی کشور تحت عنوان «برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی برای مدیریت اثربخش تحقیقات مهندسی و صنعتی در سازمان های تحقیق محور» شکل گرفت. به  همین منظور، برنامه ریزی استراتژیک در مراکز تحقیقات مهندسی با مرور ادبیات برنامه ریزی استراتژیک و پرداختن به تحقیق و توسعه و فعّالیت ها و اهداف آن و نیز مراحل فرایند تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در هفت مرحله تبیین می گردد. در خاتمه نیز به منظور تقریب اذهان مخاطبین مقاله، مثالی از «برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در یک مرکز تحقیقات مهندسی»، ارائه می گردد.

تعداد صفحات: ۱۳

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

 

1050 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.