مقاله سیستم مدیریت دانش و دانش محور کردن سرمایه های انسانی برای ایجاد ارزش در سازمانها

مقاله

عنوان مقاله: سیستم مدیریت دانش و دانش محور کردن سرمایه های انسانی برای ایجاد ارزش در سازمانها

امروزه یکی از مهمترین سرمایه های سازمان کارکنان دانشی آن محسوب می شوند که منجر به خلق فناوری های جدید، فرآیندهای سازمانی نوین و تولید محصولات جدید می گردند.در این راستا این مقاله به معرفی مدیریت دانش و ارایه مباحثی دراین زمینه پرداخته، و سپس سرمایه انسانی را در حوزه های مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چهارچوبی مفهومی در زمینه چگونگی ایجاد ارزش در سازمانها با استفاده از سرمایه های انسانی دانشی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ارائه میکند. و در ادامه با تجزیه و تحلیل توان بالقوه استراتژیک سرمایه انسانی سازمان ،از دو بعد ارزش و منحصر به فرد بودن ،دانش را به چهار گروه ویژه، عادی، محوری و الزامی تقسیم کرده تا چهارچوب بهتری را جهت بهره گیری از این سرمایه های انسانی برای رسیدن به مزیت رقابتی ارایه دهیم.

تعداد صفحات: ۱۷

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

 

1125 : بازدید مطلب

نظر ها بسته شده اند.