مقاله جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش

مقاله

عنوان مقاله: جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش

در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نور دیده است و بر بسیاری از نظامهای بشری تأثیر گذاشته است . کشورها نیز برای توسعه سرمایه انسانی اولویت بیشتری را بر راهبردهایی جهت افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و قائل شده اند . اگر جامعه ای در صورت همگرایی با روند جهانی شدن باشد ، قطعاً همانندی و تطابق با روند جهانی جزء اهداف آموزش ملی اش قرار می گیرد و فرآیند آن از طریق فناوری اطلاعات تسریع می شود.

تعداد صفحات: ۲۵

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

 

1349 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.