مقاله بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیئت علمی

مقاله

عنوان مقاله: بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیئت علمی

در دنیای امروز که به عصر انفجار اطلاعات معروف شده است شبکه اینترنت ابزاری مفید جهت مهار و تبادل به این اطلاعات است که از طریق آن، دسترسی به اطلاعات ، مرز های محدودیت را پشت سر گذارده است تا آنجا که اینترنت یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی ، پژوهشی محققین و پژوهشگران در دنیای امروز محسوب می شود تصور چشم پوشی از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم خصوصا برای اعضای هیئت علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی تقریبا غیر ممکن است چراکه هر روزه مطالب و اطلاعات ارزشمند و مهمی در این شبکه منتشر می شود.

تعداد صفحات: ۱۲

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

1056 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.