مقاله اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن ها

مقاله

عنوان مقاله: اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن ها

دراین پژوهش،ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های نوین با استفاده از اسناد ومدل های مرتبط، شناسایی و بر اساس آن مدلی متشکل از عوامل کمی و عوامل کیفی طراحی و بر اساس این مدل میزان مطلوبیت خدمات قابل ارائه از سوی سیستم بانکداری الکترونیک کشور مورد آزمون قرار گرفت.

تعداد صفحات: ۱۷

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

930 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.